Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Thông báo số 316-TB/TU ngày 07/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Thông báo số 316-TB/TU ngày 07/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hỗ trợ “Chung sức xây dựng nông thôn mới” bao gồm các nội dung sau: Về an sinh xã hội: hỗ trợ nhà tình nghĩa, tình thương; giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố; cấp học bổng học sinh nghèo, vượt khó; đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an toàn thực phẩm, công tác chính trị xã hội,… Về sản xuất: hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, xây dựng thương hiệu, các hình thức liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, trợ vốn cho nông dân, ngư dân, người làm muối,… Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao,…Về đường giao thông ngõ, tổ: hỗ trợ vật tư làm đường giao thông đối với các tuyến đường có quy mô <500m.

Đến nay, thành phố có 47 đơn vị (bao gồm: 19 quận, 11 Tổng Công ty, 14 Đảng ủy cấp trên cơ sở và 4 Đảng ủy lực lượng vũ trang Thành phố) đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ, phối hợp “Chung sức xây dựng nông thôn mới” với 56 xã thuộc 5 huyện. Cụ thể: Huyện Cần Giờ (6 xã) có 12 đơn vị hỗ trợ; Huyện Nhà Bè (6 xã) có 9 đơn vị hỗ trợ; Huyện Bình Chánh (14 xã) có 16 đơn vị hỗ trợ; Huyện Hóc Môn (10 xã) có 4 đơn vị hỗ trợ; Huyện Củ Chi (20 xã) có 6 đơn vị hỗ trợ.

Ngoài ra, còn có 06 đơn vị, bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Cụm thi đua 3 (Quận Tân Bình và Chi nhánh II ngân hàng Thủ Thiêm, Thành Đoàn thành phố) là các đơn vị không nằm trong danh sách phân công của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 316-TB/TU ngày 07 tháng 12 năm 2016, nhưng các đơn vị này vẫn tích cực tự nguyện tham gia thực hiện Chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới” cho các xã xây dựng nông thôn mới thuộc 5 huyện.

Từ năm 2016 đến năm 2020: Tổng kinh phí đã thỏa thuận ký kết hỗ trợ của 47 đơn vị chung sức nông thôn mới (theo Thông báo số 316-TB/TU ngày 07 tháng 12 năm 2016 về tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới) với 5 huyện là: 81,215 tỷ đồng để thực hiện  hỗ trợ an sinh xã hội, sản xuất, hoạt động văn hóa, hỗ trợ vật tư làm đường giao thông đối với các tuyến đường có quy mô <500m. Đến nay, các huyện đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ là 41,151 tỷ đồng (Củ Chi: 2,807 tỷ đồng, Hóc Môn: 1,877 tỷ đồng, Bình Chánh: 10,149 tỷ đồng, Nhà Bè: 5,761 tỷ đồng, Cần Giờ: 20,556 tỷ đồng). Trong giai đoạn này tổng kinh phí các đơn vị ngoài các đơn vị ký kết đã hỗ trợ hơn 61,715 tỷ đồng.

Lũy tiến kết quả thực hiện Phong trào chung sức nông thôn mới từ khi bắt đầu chương trình (theo Thông báo số 746-TB/TU ngày  27 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy) đến tháng 6/2020 (bao gồm các đơn vị hỗ trợ ký kết chung sức theo 02 thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và của các đơn vị ngoài các đơn vị ký kết như Hội đoàn thể, cộng đồng, doanh nghiệp…): hơn 457,528 tỷ đồng (các đơn vị hỗ trợ ký kết chung sức: 139,649 tỷ đồng, các đơn vị ngoài các đơn vị ký kết: 317,879 tỷ đồng)

Lũy tiến tổng kinh phí các đơn vị chung sức xây dựng nông thôn mới đã ký kết hỗ trợ cho 56 xã xây dựng nông thôn mới thuộc 5 huyện là 179,713 tỷ đồng. Tổng kinh phí đã hỗ trợ là 139,649 tỷ đồng (theo Thông báo số 746 -TB/TU ngày  27 tháng 3 năm 2014 và Thông báo 316 -TB/TU ngày 07 tháng 12 năm 2016). Bao gồm:

Hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát: 3.581 căn (sửa chữa 1.096 căn, xây mới 2.485 căn). Trong đó: huyện Cần Giờ: 1.016 căn; huyện Nhà Bè: 506 căn; huyện Bình Chánh: 852 căn; huyện Hóc Môn: 326 căn; huyện Củ Chi: 881 căn). Tổng kinh phí 105,320 tỷ đồng.

Hỗ trợ các hoạt động về an sinh xã hội: bổ sung Quỹ khuyến học cho xã, trang thiết bị về văn hóa, thể dục thể thao, tủ sách, bồn chứa nước, khám chữa bệnh,… Tổng kinh phí 12,526 tỷ đồng.

Hỗ trợ xây dựng đường giao thông: Nâng cấp, sữa chữa đường giao thông và hỗ trợ xây dựng cầu. Tổng kinh phí 18,446 tỷ đồng.

Hỗ trợ hoạt động sản xuất: hỗ trợ về con giống, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sản xuất, hỗ trợ về mô hình. Tổng kinh phí 3,357 tỷ đồng.

Từ khi thực hiện Chương trình đến tháng 6/2020, qua phong trào chung sức nông thôn mới tại 5 huyện, đến nay đã huy động được 33.848 hộ dân hiến đất, vật kiến trúc làm đường, với diện tích 3.169.978 m2 ước kinh phí hơn 2.319 tỷ đồng.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố_Hồ Xuân Diệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *