Việt Nam vào nhóm xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới nhờ ứng dụng khoa học

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, ngành nông nghiệp đi đầu trong áp dụng thành tựu khoa học công nghệ đưa Việt Nam vào nhóm nước xuất khẩu hàng đầu thế giới với các loại nông sản như tôm, hạt điều, tiêu, gạo.

Thông tin được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ nói tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024 của ngành nông nghiệp tổ chức chiều 3/1.

Bộ trưởng Đạt đánh giá cao việc phối hợp giữa Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn trong năm 2023. Nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia được thực hiện, góp phần tạo chuyển biến đột phá trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống của người dân.

Trong giai đoạn 2018-2023, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã công nhận 215 giống mới, 121 tiến bộ kỹ thuật 42 sáng chế, 224 tiêu chuẩn kỹ thuật, 125 quy trình kỹ thuật được ban hành.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tham luận tại Hội nghị. Ảnh: VA
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VA

Ông đề nghị Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn xây dựng kế hoạch chương trình hành động của Chính phủ được ban hành theo Nghị quyết số 189, thực hiện Nghị quyết số 36 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đề án phát triển nông nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ở giai đoạn tới ông cũng đề nghị hai bên phối hợp nghiên cứu phát triển các sản phẩm quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng bức xạ, phương pháp chiếu xạ. Tính đến năm 2021, Việt Nam đã tạo ra và đưa vào sản xuất 80 giống cây trồng đột biến bằng phương pháp chiếu xạ, trong đó chủ yếu là các giống lúa.

Bộ trưởng cũng cam kết “Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đồng hành với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp”. Gần nhất hai bộ phối hợp triển khai Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã rà soát và trình Thủ tướng xem xét danh mục sản phẩm quốc gia đến năm 2030, trong đó ngoài các sản phẩm quốc gia của giai đoạn trước, còn có thêm 6/10 sản phẩm quốc gia mới thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

VP CHI DAO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *