TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM NĂM 2020 KHU VỰC PHÍA NAM

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho đội ngũ cán bộ quản lí chương trình OCOP các cấp, ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã tổ chức Lớp tập huấn triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020 khu vực phía Nam. Tham dự lớp tập huấn với hơn 200 đại biểu, bao gồm: Đại diện các cơ quan tham mưu triển khai Chương trình OCOP của các Bộ, ngành Trung ương khu vực phía Nam; Đại diện Văn phòng phía Nam của các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách Chương trình thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách Chương trình thuộc các Sở Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế; Cán bộ triển khai chỉ đạo Chương trình thuộc các huyện; Lãnh đạo, cán bộ các Trường, Viện, Hiệp hội, Công ty, Chuyên gia tham gia Chương trình; Các chủ thể OCOP được đề xuất sản phẩm đánh giá, phân hạng cấp quốc gia năm 2020.

Đồng chí Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại lớp tập huấn

Trong 02 ngày tập huấn, các đại biểu đã được đồng chí Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng, Chánh Văn phòng  Điều phối NTM Trung ương, Tiến sĩ Ngô Thị Thu Trang – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Đào Đức Huấn – Giám đốc trung tâm RUDEC, IPSARD truyền tải thông tin về Quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nội dung và nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện Chương trình; Triển khai Quyết định 781/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định số 1048/QĐ-TTg Và Quyết định thành lập Hội đồng OCOP cấp quốc gia, Quy chế của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia; giới thiệu bộ tiêu chí dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch; Những điểm mới trong tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố_Trương Công Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *