Công văn 4099/UBND-KT ngày 07 tháng 10 năm 2019 Quy định loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất theo lĩnh vực trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *