Bình Chánh phấn đấu 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019

Ngày 29-7, tại buổi tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) 2010-2020 ở huyện Bình Chánh, TPHCM, ông Nguyễn Phước Trung, đại diện Ban Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM TPHCM, nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm.

Trồng rau VietGAP tại huyện Bình Chánh. Ảnh: CAO THĂNG

Đó là: Nâng cao tính tự giác, để người dân thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn trong giai đoạn nâng chất. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, nhất là tiêu chí còn đạt thấp để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Phấn đấu 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2019. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt dân cư. Hoàn thành các công trình, dự án thuộc đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao thu nhập, đặc biệt tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Cải thiện vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn.

Theo UBND huyện Bình Chánh, hiện nay có 3/14 đạt 19/19 tiêu chí là xã Quy Đức, Bình Lợi, An Phú Tây.

Báo SGGP_CÔNG PHIÊN – THANH HẢI, ngày 28/8/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *