Liên kết để tạo thương hiệu xuất khẩu

Hội thảo “Liên kết chuỗi chăn nuôi an toàn và kết nối tiêu thụ sản phẩm” do Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, Cục Chăn nuôi phối hợp với Hội Chăn nuôi Việt Nam tổ chức, thảo luận về các định hướng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hướng tới sản phẩm có truy xuất nguồn gốc và đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hiện nay, Việt Nam có nhiều chuỗi liên kết theo mô hình như nông dân – doanh nghiệp; nông dân – đại lý phân phối thực phẩm – doanh nghiệp giết mổ; sản xuất – chế biến – phân phối khép kín…

Bên cạnh những điểm sáng, ngành chăn nuôi vẫn còn nhiều tồn tại như: kiểm soát dịch bệnh khó khăn; tái cơ cấu ngành chuyển biến chậm; tổ chức sản xuất còn yếu; chi phí sản xuất cao và liên kết theo chuỗi giá trị còn yếu…

Tương lai, chăn nuôi sẽ là cuộc chơi của nhà chăn nuôi chuyên nghiệp với số lượng trang trại sẽ tăng lên và chăn nuôi nông hộ giảm xuống. Do vậy, việc hợp tác, liên kết chuỗi thông qua hợp đồng chính thức giữa nhà chăn nuôi, nhà giết mổ, nhà bán lẻ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cần phải liên kết chuỗi giá trị về bình ổn thị trường nhằm hài hòa lợi ích cho cả người chăn nuôi, người kinh doanh và người tiêu dùng, tránh trường hợp tập trung lợi ích cho một nhóm.

Từ đó, ngành chăn nuôi cần xây dựng chuỗi giá trị xuất khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi. Để làm được điều này, cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà khoa học.

Báo SGGP _ QUÝ NGỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *