Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 4.098.000 đồng/tháng

Ngày 2-2, Sở NN-PTNT TPHCM tổ chức Hội nghị công bố kết quả điều tra thu nhập hộ gia đình tại 56 xã (5 huyện) xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn TPHCM năm 2017. 

Theo kết quả điều tra của Cục Thống kê TPHCM, năm 2017, mức thu nhập bình quân đầu người của 56 xã NTM là 4.098.000 đồng/tháng, tăng 22,8% so với năm 2014. Thu nhập bình quân giữa các huyện không có sự chêch lệch nhiều.

Ông Trần Ngọc Hổ, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TPHCM cho biết, TPHCM phấn đấu năm 2018, ít nhất có 30 xã đạt tiêu chuẩn NTM. Năm 2019, 26 xã còn lại đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí đặc thù.

Để làm được điều này, trong lĩnh vực nông nghiệp, phải thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với NTM, dựa trên các chính sách phát triển nông nghiệp. Khuyến khích người dân phát triển sản xuất tập trung vào những cây con chất lượng cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất, đào tạo nghề cho khu vực nông thôn… nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Một giải pháp khác là đẩy nhanh các chương trình, dự án như chương trình phát triển rau an toàn; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp… Đồng thời, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng vùng nông thôn để phục vụ giao thương, phát triển sản xuất vùng nông thôn.

Báo SGGP _ THANH HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *