1,6% hợp tác xã nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao

Chính phủ giao Bộ NN-PTNT đến năm 2020 phát triển 15.000 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, trong đó tối thiểu có 1.500 HTX (10%) ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất.

Tại hội nghị phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, do Bộ NN-PTNT tổ chức, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn cho biết cả nước hiện có 193 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm 1,6% trong tổng số 11.668 HTX nông nghiệp; doanh thu bình quân khoảng 10,3 tỷ đồng/ HTX/năm, trong khi con số này của HTX nông nghiệp là chưa đến 1 tỷ đồng. Lĩnh vực sản xuất chủ yếu là nuôi trồng thủy sản (tôm nước lợ, cá…); trồng rau và cây ăn trái an toàn, trồng hoa, trồng nấm, sản xuất cây giống; chăn nuôi bò sữa, gia cầm, heo; chế biến và bảo quản sản phẩm nông nghiệp.

Theo Bộ NN-PTNT, để phát triển HTX nông nghiệp, có 3 vấn đề cần phải tập trung: Nâng cao năng lực quản trị; Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để tăng chất lượng, giá trị và năng suất sản phẩm; Liên kết sản xuất giữa các HTX, hộ nông dân, doanh nghiệp, nhằm tạo ra chuỗi sản xuất vừa đảm bảo giá trị cao, vừa giảm chi phí sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ cao không nhất thiết là nhà lưới hay công nghiệp hiện đại, mà chỉ cần ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp. Chính phủ giao Bộ NN-PTNT đến năm 2020 phát triển 15.000 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, trong đó tối thiểu có 1.500 HTX (10%) ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất.

Báo SGGP _ ĐĂNG LÃM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *