Hỗ trợ chi phí mua “vòng nhận diện lợn đến hết 2017

UBND TP Hồ Chí Minh vừa chấp thuận tiếp tục hỗ trợ 50% chi phí mua vòng nhận diện cho các hộ nông dân chăn nuôi lợn nhỏ lẻ đã đăng ký tham gia Đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn. Các tổ hợp tác, HTX được hỗ trợ 100% chi phí này cho đến hết năm 2017.

Chương trình hỗ trợ nhằm khuyến khích các hộ tự nguyện thực hiện đeo, kích hoạt đầy đủ thông tin vòng nhận diện cho lợn khi xuất bán. UBND TP.HCM cũng đã giao Sở Công Thương làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố và các tỉnh lân cận nghiên cứu giải pháp hỗ trợ và có chính sách thu mua lợn cho các cơ sở, hộ chăn nuôi đã đăng kí tham gia đề án.

Riêng các thương nhân, quầy sạp thực hiện không nghiêm túc quy định của đề án, Sở Công Thương nghiên cứu các giải pháp công bố trên báo, đài và ngay tại chợ, kiên quyết xử lý vi phạm của thương nhân, thương lái cố tình vi phạm. Ngoài ra, kể từ ngày 16.10, chợ đầu mối Hóc Môn và chợ đầu mối Bình Điền không cho phép nhập chợ đối với thịt lợn không có đày đủ thông tin truy xuất nguồn gốc.

Báo NTNN _ KHẢI HUYỀN, ngày 24/10/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *