2 huyện hoàn thành đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới

Với đề án cấp huyện, có 2 huyện Nhà Bè, Cần Giờ đã hoàn thành đề án gửi về Văn phòng Ðiều phối và các sở ngành góp ý.

Theo thông tin từ Văn phòng Ðiều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TPHCM, việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới tại 5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ) và 56 xã giai đoạn 2016-2020 đang có những chuyển động.

 

Nuôi tôm tại xã nông thôn mới Lý Nhơn (huyện Cần Giờ)

 

Với đề án cấp huyện, có 2 huyện Nhà Bè, Cần Giờ đã hoàn thành đề án gửi về Văn phòng Ðiều phối và các sở ngành góp ý.

Với đề án cấp xã, hiện có 7 xã thông qua danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng và 25 xã đang hoàn chỉnh đề án, chuẩn bị lấy ý kiến các sở ngành.

Bình quân mỗi xã đạt 8/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 6182 của UBND TPHCM).

Báo SGGP _ PHIÊU NHIÊN, ngày 7/8/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *