Archive

tin tức 0 Comments

Các tuyến đường xanh-sạch-đẹp trong xây dựng nông thôn mới.

Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích tự nhiên là 209.555 ha, với 24 quận, huyện, trong đó, khu vực nông thôn có 5 huyện (gồm: Củ Chi, Hóc